fredag 30. januar 2015

Barnerom veggmåleri


DH2 har oppgåve kor dei skal arbeide fram interiørforslag til barnerom for ein kunde. Ein del av oppgåva er å lage eit veggmaleri som skal prøvemålast på vegg. Foto av veggmåleriet skal manipulerast inn i oppriss og perspektivteikningar av rommet. Fokus på heilskap mellom veggmåleri og det øvrige interiøret.

fredag 23. januar 2015

Oppdrag Nyttårsball

DH2 har iscenesatt rom og dekka bord med vintertema til Etne vgs sitt Nyttårsball.
torsdag 22. januar 2015

Oppdrag GalleriUtstilling


Torsdag 22. hadde Vg2 Interiør og utstilling ein lærerik dag på Tysværtunet. Her hadde klassen oppdraget å montera Tysvær kunstlag sin medlemsutstilling i galleriet. Ein fekk brukt kunnskap om både form, farge og komposisjon i praksis i arbeidet med å utforma ein heilskapeleg utstilling av ulike produkt.

onsdag 21. januar 2015

Kvitmåling av bjørk i kjellaren

DH2 har fått oppdrag å dekorera lokalet til skulens nyttårsball. Her er T. i full gang med kvitmåling av Bjørk...

TrendBok

Arbeid med trend 2015. Elevane har laga TrendBøker som viser farge og materialtrender for 2015. Fokus på retningane: Norsk noir, Natur, Etnisk miks og Urban. Bøkene skal ein kunne bruka som inspirasjon og eksempel for kunder.