fredag 30. januar 2015

Barnerom veggmåleri


DH2 har oppgåve kor dei skal arbeide fram interiørforslag til barnerom for ein kunde. Ein del av oppgåva er å lage eit veggmaleri som skal prøvemålast på vegg. Foto av veggmåleriet skal manipulerast inn i oppriss og perspektivteikningar av rommet. Fokus på heilskap mellom veggmåleri og det øvrige interiøret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar